7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmelerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede;

1- 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca; eş veya çocuklar için 1, ana, baba veya kardeşler için 1 olmak üzere toplam 2 istihdam hakkı bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile ana, baba ve kardeşlerden birinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda her iki hakkın da eş ve çocuklara devri öngörülmektedir.

2- Düzenlemeden önce, istihdam hakkını kullanacak kişilerden 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri ile Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin kendileri 45 yaşını bitirmiş olsalar bile istihdam hakkından faydalanabilmekteydi. Yeni düzenleme ile 45 yaşını geçen bütün hak sahiplerine istihdam hakkı tanınarak yaş sınırlaması kaldırılmıştır.

3- Yeni düzenleme ile 3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin (3713 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından faydalanan gaziler); ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri “memur” unvanlı kadrolara yapılacaktır.

4- 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkından bizzat kendileri faydalanan malul ve gazilerin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların 14/12/2017 tarihi itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın “memur” olarak değiştirilmiş sayılır.

Düzenleme sadece, Kanun kapsamındaki MALUL VE GAZİLERİN BİZZAT KENDİLERİNİ kapsamaktadır. Şehit ve gazi yakınlarından hizmetli kadro ve pozisyonlarında bulunanlar mevcut kadro ve pozisyonlarında çalışmaya devam edeceklerdir.

1996-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara; 2014 yılından itibaren ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından ise “hizmetli(ş)” unvanlı kadro pozisyonlara atama teklifi yapılmış olup, değişiklik kapsamına giren hizmetli ve hizmetli (ş) unvanlı malul ve gaziler hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından teyit yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda personeli bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında, “hizmetli (ş)” kadro veya pozisyonlarında görev yapan malul ve gazilerin kadro veya pozisyonları 14/12/2017 tarihinde “memur (ş)” olarak değiştirilecek olup, kadro derecelerinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ayrıca, Başkanlığımızca atama teklifi “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılıp atama işlemleri devam eden malul ve gazilerin atamaları, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip “memur” unvanlı kadrolara yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, istihdam hakkından bizzat kendileri faydalanan malul ve gazilerin (atama işlemleri devam edenler dâhil) bu değişiklik kapsamında olup olmadığı hususunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 14/12/2017 tarihine kadar teyit etmedikçe bir işlem tesis etmemesi gerekmektedir.

Bu değişikliklerin, değişiklik tarihini müteakip 15 gün içinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

5- İlgililere memur olarak atanma işlemi dolayısıyla 15/12/2017 tarihinde memur unvanı üzerinden hesaplanan aylık ve diğer ödemeler ödenecek olup, geriye dönük ödeme veya mahsuplaşma yapılmayacaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar