Hatalı maaş ödemesi nasıl geri tahsil edilir?

Memura yapılan hatalı maaş ödemesi hangi usule göre tahsil edilir?

SORU: Ben Denizli Devlet Hastanesinde 11 yıllık hemşire ve 2004 temmuz ayından beri memurum.

2013 yilinda benim hiçbir bilgim olmadan %80 özürlü olarak sicilime islenmis. Ben de bordo mu hic kontrol etme gereksinimi duymamıştım. bugün bu şekilde özürlü olarak işlendiğini ve 2013 yılından beri gelir vergisi kesintisinin olmadığını öğrendim. şimdi mutemet benden 4 yıllık faiziyle beraber kesintinin olacağını söyledi.özürlü raporu heyet ile alınan zor bir rapor ve onların bu hatası yüzünden benden bu parayı talep etme hakları varmidir?ve ben bu durumda ne yapmalıyım?

Beni hemen bilgilendirirseniz sevinirim

CEVAP: Bu tür işlemlerde mevzuat dayanak olarak, 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kullanılmaktadır.

KAMU ZARARININ TEBLİĞİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Buı yönetmeliğin "Kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibi" başlıklı 10 uncu maddesinin 2 fıkrası şu şekildedir:

"(2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7 nci madde gereğince yapılacak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başlanır. Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi, itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir. İtiraz merkezde strateji geliştirme birimince, taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez."

MEMURUN KABUL ETMESİ DURUMUNDA, RIZAEN VE SULH YOLUYLA TAHSİLAT YAPILIR

Kamu zararının rızaen nasıl ödeneceği ise yönetmeliğin "Rızaen ve sulh yolu ile tahsilat" başlıklı 13 üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

"(1) Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla ödenebilir.

(2) Oluştuğu tarih itibarıyla onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koşuluyla, tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylığından kesilerek rızaen tahsil edilir.

(3) Bu tutarları aşan alacağın ödenmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sulh yolu ile sağlanması halinde, sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren sorumlunun ve/veya ilgilinin aylığından kesilerek tahsil edilebilir.

(4) Aylıklardan yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz."

TAKSİTLENDİRME MÜMKÜN

Yönetmeliğin 16. maddesinde, "Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme" düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

"(1) Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.

(2) Taksitlendirme süresi azami beş yıldır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde taksitlendirme işlemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun ihtilafların sulh yoluyla halline ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir."

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki mevzuat düzenlemelerini birlikte değerlendirdiğimizde; yapılan inceleme ve denetim sonucunda;

Haberiniz olmadan yapılmış olsa bile maaş bilgilerinize engellilik indirimi girilerek (hata ile de olsa) ödemeniz gereken gelir vergisinden dolayı yapılan fazla ve yersiz ödemenin, faiziyle birlikte, sizden tahsil edilmesinde mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Ayrıca; Rızaen ve sulh yolu ile ödemeyi kabul ederseniz bu yönetmelik kapsamında taksitlendirme seçeneğinden de faydalanabilirsiniz.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar