İhalelerde şikayet kaydı nereden yapılıyor?

Kamu ihalelerinde ihaleyi düzenleyen idareye sunulacak şikayet dilekçesinin kaydı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Girişi için Tıklayınız

Kamu İhale Kurumunun "Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili idareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı EKAP üzerinden yapılacak işlemler arasına dahil edildi.

Değişiklik kapsamında idareler ile aday ve isteklilerin EKAP yoluyla Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekecek. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP'ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilecek.

EKAP'a kayıtlı olan gerçek kişilerin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı, tüzel kişilerin ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı bilgilerinin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce Platforma kaydetmeleri zorunlu olacak.

EKAP'a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekecek. Platforma kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişiklikler, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişiklikler sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP'a kaydedilecek.

EKAP'a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler, istenen bilgileri en geç 15 Mart 2017'ye kadar, son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP'a kaydedecek.

Bu arada "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ"de de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, "idareye verilen şikayet dilekçesinin taranarak EKAP'a da kaydedileceği" hükme bağlandı.

"Kamu İhale Genel Tebliği"nde yapılan değişiklik uyarınca ise ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen belgelerin ilgili mevzuattaki adları ile belgeleri düzenleyen kurum ya da kuruluşun veya belgelerin kayıt sisteminin adının değişmesi durumunda, ihaleyi düzenleyen idare değişiklikler çerçevesinde ihale dokümanında gerekli düzenlemeleri yapacak. Değişiklikten önce düzenlenmiş ve mevzuat uyarınca kullanılabilmesi mümkün olan belgelerin aday ve istekliler tarafından sunulması durumunda bu belgeler ihale komisyonunca kabul edilecek.

Tebliğ değişikliğinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

"Kamu İhale Genel Tebliği" kapsamındaki değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ kapsamındaki değişiklikler 5 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar