İhalede kefalet sigortası geçerli mi?

Sigorta şirketi yöneticileri eğer şirketin iflasına neden olursa mal varlığı ile sorumlu olacak. Eğer yöneticinin yaptığı işlemler ortaklara fayda sağlamışsa ortaklar da bu zararı ödemek zorunda kalacak.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu gündeminde olan torba yasa ile Sigortacılık Kanunu'nda önemli düzenlemelere gidilmesini sağlanıyor. Eğer düzenleme yasalaşırsa sigorta genel müdürleri de aynı banka yöneticilerinde olduğu gibi şirketi batırırsa mal varlığı ile sorumlu olacak. Yani zararı ödemek zorunda kalacak. Ödemezse mal varlığı haczedilecek. Torba yasaya göre sigorta şirketlerinin ödeme yapamaması halinde sigortalıların zararlarını karşılayan Güvence Hesabı'na başvurulabilecek haller arasına, şirketin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin hesaba devredilmesi hususu da eklendi. Buna göre şirket eğer sigortacılık görevlerini yerine getirmekte zorlanıyorsa tüm hakları ile Güvence Hesabı'na devredilecek. Ancak eğer şirketin yapısını yöneticileri bozmuşsa o zaman verdiği zararı karşılayacak.

Yasa tasarısına göre bir şirketin yöneticilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle şirketin batmasına neden olduklarının tespiti halinde, şirkete verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilecek. Hesabın talebiyle ve müsteşarlık kararına istinaden şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilecek. Bu karar ve işlemler şirketin hakim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklardan da zararı ödemesi istenecek.

ŞİRKETİN DEĞERİNİ DÜŞÜRME

Yeni düzenlemeye göre sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, yönetici ve çalışanları, şirket kaynaklarını şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde dolaylı ya da dolaysız kullanamayacak, iyi niyet kurallarına aykırı olarak aktifin değerini düşüren işlemlerde bulunamayacak ve hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı yapamayacak. Ayrıca sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine mal varlığını teminat olarak gösteremeyecek kefil olamayacak ve kredi sağlayamayacak.

İFLAS EDEN ŞIRKET MÜŞTERILERINI SATACAK

Yeni yasa ile sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi durumunda, şirketin risk düzeyinin azaltılması için, zorunlu sigortalar dışındaki yaşayan poliçelerini başka şirketlere devretme veya prim iadesi yaparak sonlandırma hakkı veriliyor.

İHALEDE KEFALET SİGORTASI GEÇERLİ OLACAK

Yasa ile ihalerde kefalet sigortası da banka teminat mektuplarına alternatif sigortacılık ürünü olarak teminat olarak kullanılabilecek. Bu değişiklik sonrasında kefalet sigortasının, banka teminat mektupları ile aynı işlevi görmesi ve yatırımcıların finansmana erişiminin artacağı düşünülüyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı, mükellef bilgilerinin gizliliğinin sağlanması kaydıyla Müsteşarlığın talebi üzerine sadece risk değerlendirmesi amacıyla kullanılmak üzere uhdesindeki finansal veriler dahil mükellef bilgilerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile paylaşması kararlaştırıldı.

KAT İRTİFAKI DA ZORUNLU SİGORTALI OLACAK

Yapılacak değişiklik ile şimdiye kadar ev ve arsa alım satımında tapu müdürlüklerinde işlem yapıldığında zorunlu olan deprem sigortası artık kat irtifakı ve kat mülkiyetinde de geçerli olacak. Tapu müdürlükleri, tapu kütüğünde kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmiş zorunlu deprem sigortasına tabi evler ile kat mülkiyeti tesis edilmemiş olsa bile üzerinde yapılaşma olduğu tespit edilebilen arsaların tescil veya terkin işlemlerini zorunlu deprem sigortasının yaptırıldığı ve işlem tarihi itibarıyla geçerli olduğu belgelenmedikçe yapamayacak.

EŞ DEĞER PARÇA YASALAŞIYOR

Torba tasarıyla araçlar kaza yaptığında yapılacak tamirde orijinal olmayan ancak belgeli eşdeğer parçaların kullanımına da olanak tanınması yasal hale getiriliyor.

Torba tasarıya bu maddenin eklenmesinin nedeni Danıştay'ın kasım ayında aldığı bir karar ile Türkiye Barolar Birliği tarafından, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" düzenlemesine açılan davada, sigorta şirketlerince karşılanan hasar onarımlarında çıkma ve sökme parçaların kullanılmasına imkan veren maddenin yürütmesini durdurması oldu.

Düzenleme gerekçesinde "Bu husus sigortacılık ilkelerinin bir gereği olduğu kadar rekabetçiliğin de bir şartıdır. Bu uygulama ile bu parçaların üretimini yapan yerli sanayimize de katkı sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, parça tedarikinde belgelenmiş olmak kaydıyla, parçaların kullanılmasını teminen madde hazırlanmıştır" denildi.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar