Yeniden yapılandırmanın uygulama esasları belirlendi

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar birçok borcun yapılandırmasını içeren kanunun uygulanmasına yönelik açıklamaları içeren tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar birçok borcun yapılandırmasını içeren kanunun uygulanmasına yönelik açıklamaları içeren tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ne göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak.

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Spor kulüplerine borçlarını yapılandırma imkanı sağlanırken, 31 Aralık 2011'den (bu tarih dahil) önce olan ve 50 lirayı aşmayan alacakların da tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırmalar, 30 Haziran 2016'dan (Bu tarih dahil) önceki dönemi kapsayacak. Düzenlemeden yararlanmak için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

- Varlık Barışı

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarda söz konusu tarihe kadar kanuni defterlere kaydedilebilecek.

Tebliğle yapılandırmanın, konular itibarıyla nasıl uygulanacağı örneklerle anlatıldı.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar