2018 elektrik dağıtım bedelleri uygulaması

2017 yılına maalesef yine terör gündemi ile başladık. Öncelikle yaşanan bu elim olayın 2017 yılında yaşadığımız son terör olayı olması dileği ile 2017 yılının herkese mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Kasım ayının son günlerinde EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’ın Lisanssız Elektrik Üretiminde sistem kullanım bedellerinin çok düşük olduğu, söz konusu bedelin yaklaşık on katına kadar arttırılabileceğini basına açıklaması ile başlayan tartışma, 31.12.2016 tarih ve 2 nolu mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Kurul Kararı ile açıklığa kavuştu.

(EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın açıklaması:https://www.linkedin.com/pulse/lisanssız-geslerde-sistem-kullanım-bedelleri-sinan-coşkun?trk=pulse_spock-articles )

29 Aralık 2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2016 tarih ve 6808 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin, Tarife Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda değişikliğe gidilerek yapılacak düzenlemenin alt yapısı oluşturulmuştu. Söz konusu düzenlemenin 16. Maddesinin ikinci fıkrasının;

“21 inci maddede belirtilen bağlantı durumuna göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilere üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, güç bedeli ve gerekmesi halinde güç aşım bedelinin yanı sıra bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli de uygulanır. Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, üretim tesislerinin sistem üzerinde oluşturdukları ek maliyetler dikkate alınarak farklılaştırılabilir. Söz konusu lisanssız üreticilere dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, 31/12/2017 tarihinden önce geçici kabul alan tesisler için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca Kurul tarafından belirlenecek oranda indirimli uygulanır.”

şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

denilerek düzenlemenin alt yapısı oluşturulmuştur.

Bu karar çerçevesinde yayımlanan yeni tarifelerde Dağıtım Sisteminden bağlı üreticiler önceki düzenlemelerden farklı olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir.

1 – Lisanslı üreticiler; söz konusu üretici gurubu için daha önceki düzenlemeler aynı şekilde devam edilmiştir. Tek terimli ve çift terimli tarife belirleyebilme hakları devam etmektedir. 2017 yılında tek terimli tarifeyi seçen lisanslı üreticiler için dağıtım bedeline yaklaşık %18 oranında zam yapılmış ve söz konusu bedel 0,8969 kr/kWh olarak belirlenmiştir. Daha önce lisanssız üreticiler için de aynı bedel uygulanmakta idi.

2 – Lisanssız Üreticiler;

Kurul Kararında "Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2017 tarihinden önce geçici kabul alan tesisler için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsmında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarifeler üzerinden %75 oranında indirim uygulanmasına" denilmektedir.

Böylece;

· Daha önce tarifede bulunan Tek Terimli-Çift Terimli tarife uygulaması kaldırılmıştır. Aslında çift terimli tarifenin lisanssız üreticiler için bir anlamı bulunmuyordu. Ancak; bazı Tedarik Şirketleri bunu uygulaya biliyorlardı ve gereksiz bir bürokrasi oluşuyordu. Kaldırılması yerinde bir uygulama oldu.

· 31.12.2017 tarihinden önce devreye giren santraller için indirimli bir tarifede farklılaştırmaya gidildi. Buna göre şu anda faaliyette olan ve 2018 öncesinde geçici kabul alan tesislerin dağıtım bedeli 2,5628 kr/kWh olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tutar 2016 yılında 0,7597 kr/kWh olarak uygulanmakta idi. Bu durumda 2017 yılı için %237 oranında zam gelmiş olup 3,37 kat bir artışa denk gelmektedir.

· 01.01.2018 tarihinden itibaren geçici kabul yapılacak lisanssız üretim tesislerinde ise dağıtım bedeli (2017 rakamları ile muhtemelen 2018 yılında da makul bir oranda zam yapılacaktır.) 10,2510 kr/kWh olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar özel tedarikçilerden enerji alan tüketiciler için, orta gerilimden bağlı tek terimli tarifede bulunan ticarethane abone grubu ile eşitlenmiştir. (yukarıda linki bulunan yazımda böyle olabileceği belirtilmiştir.)

Bu tutara göre ise yaklaşık %1250 artış anlamına gelmekte olup yaklaşık 13,5 katlık bir artış meydana gelmiş olacaktır.

Dağıtım bedeli haricinde lisanssız elektrik üreticilerinin Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında, ilgili şebeke işletmecisi ve Görevli Tedarik Şirketlerine ödemesi gereken yıllık işletim bedeli bulunmaktadır. Söz konusu bedeller yıllık olup Temmuz ve Aralık aylarında 2 taksit olarak ödenecektir. Bu bedeller 2016 yılında sadece Görevli Tedarik Şirketine ödenmekte iken 2017 yılından itibaren dağıtım şirketine de ödenecektir.

Ödenecek bedelleri gösteren tabloya ulaşmak için tıklayınız

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar