Archive

Ocak 31st

Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı

Geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı.

Meclis Genel Kurulu dün gece saat 02.00’ye kadar süren oturumda, işletmelerin teşvikinden borçların yeniden yapılandırılmasına kadar çeşitli alanlarda düzenlemeler getiren torba yasayı kabul etti. Görüşmeler sırasında gece verilen ve muhalefetin de desteklediği önergeyle, geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı. Taksit ve peşin ödemeler için 4 ay ek süre verildi.

Ocak 2nd

Paraya yeni imza geliyor

Sekiz ay önce Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya yeni yılda tedavüle girecek yeni banknotlara imza atmaya hazırlanıyor.

Gelir vergisi oranları en çok kimi etkiliyor?

Yüzde 15 olarak uygulanan gelir vergisinin ilk diliminde belirlenen 13.000 TL'lik üst limit en çok kimi etkileyecek?

27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 296 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesi;

13.000 TL'ye kadar % 15

13.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar % 20

30.000 TL'den 70.000 TL'ye kadar % 27

70.000 TL'den fazlası için % 35 olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı etkiler mi?

Asgari ücret artışı memuru nasıl etkiler? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında brüt 1.777,5 TL ve net 1.404 TL olarak, tespit edilmiştir. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret ikinci defa yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında brüt 1.777,5 TL ve net 1.404 TL olarak, tespit edilmiştir. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret ikinci defa yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Ocak 1st

Harç ödemeleri için vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunlu mu?

Maliye Bakanı Ağbal, ''Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak'' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yaptıkları düzenlemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki dolaylı vergi yüklerini aşağı çektiklerini, damga vergisi ve harçlarla ilgili önemli vergi istisnaları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım gelmesi için mevzuattaki belirsizlikleri bir bir kaldırdıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, şirket kurulumuna ilişkin de önemli düzenlemeler yaptıklarını ve buradaki maliyetleri aşağı çektiklerini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

Aralık 31st, 2016

Hastaya elektrik faturası indirimi geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 700 bin hastaneyi ilgilendiren evde sağlık hizmeti sistemini değiştiriyor. Yapay kalp ve solunum cihazı kullanılan hastalar için ücretsiz jeneratör desteği verilecek. Elektrik faturası indirimi yapılması da gündemde.

700 bin hastanın 400 bini hala hizmet almaya devam ediyor. Yeni yıldan itibaren evde sağlık hizmetinin değiştirileceğini anlatan SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, "Yatalak hastalarımıza iadeli ve iadesiz cihazlar veriyoruz. Solunum cihazı, hasta alt bezi gibi. 'Önce öde sonra iade' diyorduk. 1 Ocak'tan itibaren 'Al hemen SGK ödesin' diyeceğiz. Artık SGK firmaya ödeme yapacak" dedi.

Solunum ve yapay kalp cihazı kulllanan hastalara yüklü miktarda elektrik faturası geldiğini ve bu durumun mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Koç, şöyle devam etti:

Yeni yılda uygulanacak dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), organize sanayi bölgelerinde yeni yılda uygulanacak dağıtım bedellerini yeniden belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Organize Sanayi Bölgelerinde Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, 159 organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içerisinde tüketiciler ve üreticiler için 2017'de uygulanacak dağıtım bedelleri belirlendi.

Aralık 30th

Varlık barışı başvuru süresi son gün ne zaman?

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemenin 31 Aralık'ta biten başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemede başvuru süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

Aralık 26th

Kamu alacaklarını tahsilde nakit dönemi bitiyor

Kamu alacaklarını tahsilde nakit dönemi bitiyor. Bazı vergiler artık kredi kartıyla ödenebilecek. Sahte para ve rüşvet gibi olayların önüne geçilecek.

Kamu alacaklarının tahsilinde elektronik ödeme yaygınlaştırılırken, nakit para kullanımı minimuma iniyor. Vergi dairelerinin tahsilatını yaptığı 300’ün üzerindeki gelir türünün de kredi kartı ile tahsil edilmesi planlanıyor.

MUHATAP BANKALAR OLACAK

Yeni model ile hem kayıt dışı ile daha etkin mücadele edilmesi, hem de sahte para ile işlem yapılması ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışma ile her türlü idari para cezaları, ücret ve gelir kazançları yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden yapılacak.

Böylece devlet mükelleflerden direk olarak tahsilat yerine muhatap bankalar olacak.

İNDİRİM GELEBİLİR

İhalede kefalet sigortası geçerli mi?

Sigorta şirketi yöneticileri eğer şirketin iflasına neden olursa mal varlığı ile sorumlu olacak. Eğer yöneticinin yaptığı işlemler ortaklara fayda sağlamışsa ortaklar da bu zararı ödemek zorunda kalacak.

Aralık 25th

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda indirim nasıl olur?

Vergi aslına bağlı olmayan BA BS bildirimi, kesim nizam bildirimi, Mükellefiyet bilgilieri bildirimi gibi bildirimlerin yasal sürecinde bildirilmemesinden dolayı kesilen cezalar; Vergi aslına bağlı olmayan diğer cezalarla birlikte, yüzde 50'sinin peşin ödendiği takdirde geriye kalan yüzde 50'si idare tarafından silinecektir.

Vergi beyannamesi nedir?

Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge, bildirge'dir. Vergi beyannamelerinde hangi bilgiler yer alır? Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

1- Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2- Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3- Geçici Vergi Beyannamesi

4- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

6- Yıllık gelir vergisi Beyannamesi

Veraset ve intikal vergisi mükellefi kimdir, oranı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturur.

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;

Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilir.

Aralık 20th

Gemi ve yatlar üzerindeki tüm vergiler kaldırılıyor mu?

Maliye Bakanı Ağbal: -"Gemi ve yatlar üzerinde damga vergisi, harç, banka sigorta muameleleri vergisi gibi farklı vergileri kaldırıyoruz. Düzenlemeyle aldığımız vergiden vazgeçiyor değiliz. Zaten almadığımız vergiden, sadece gemi ve yatları millileştirme adına vazgeçiyoruz".

İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, denizcilik sektörünün gelişmesine imkan sağlayan, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan tasarının görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının getirdiği değişiklikler hakkında komisyonda bilgi verdi.

Aralık 15th

KOBİ ve esnaf sicil affı ile rahatlayacak

Önümüzdeki haftadan itibaren adım atılması beklenen sicil affı 1.5 milyon esnaf ve KOBİ için umut oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin uygulamaya girmesi ile birlikte ticari hayatın rahatlayacağını söyledi.

Hükümetin reel sektörü rahatlatacak sicil affı ve kredi çalışmasının detayları belli oldu. Sicil affı çıkarılırken, bankalardan faizsiz kredi için kolaylık sağlanması istenecek. Esnafın ilave finansmana ihtiyacı olması halinde ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) devreye gireceği belirtiliyor. Sicil affı ile 1.5 milyonun üzerindeki esnaf ve KOBİ'nin finansman sorununun çözüme kavuşması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından takip edilecek çalışma kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile de görüşme gerçekleştirilecek. Önümüzdeki hafta sürece ilişkin somut adımların atılacağı belirtiliyor.

Son yorumlar