Archive - 2015

Tarih

Aralık 31st

2018 yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı mı?

2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete ’de Yayımlandı.

30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2017 yılında SM, SMMM ve YMM'lerce uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiştir.

Söz konusu Tarifeye ulaşmak için tıklayınız.

Aralık 30th

Kredi kartı alırken nelere dikkat edilmeli?

TÜDER Genel Başkanı Küçük:"Tüketicilerimizin kredi kartı alırken 'aidatsız kredi kartı' talebinde bulunması gerekiyor. Eğer bunu yapmamışlarsa yönetmelik gereği aidat ödemek zorunda kalacaklardır"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yeni yıla girilirken kredi kartı kullanan tüketicilerin aidat kesintisi ile karşılaştıklarında bu durumu tüketici hakem heyetlerine getirmeden önce imzaladıkları sözleşmelerine göz atması gerektiğini belirtti.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Mart 2014'te yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanmış yönetmeliğe göre, 3 Ekim 2014'ten itibaren banka kartlarının aidatlarının yasal hale getirildiğini hatırlattı.

Yüksek gerilim ilave ödemesi vergiye tabi midir?

SORU: 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kazanılan 1-Yüksek ve gerilim ilave ödemesi ve 2-Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret ek ödeme kalemleri gelir vergisine tabi olacak mı? Sadece damga vergisi kesilmesi gerekmez mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin "Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Hakları" düzenleyen dokuzuncu üçüncü kısmının "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı dokuzuncu bölümünün 6 inci maddesinde;

Aralık 29th

Poliçesi düzenlenmeyen "sigorta bedeli" geri alınabilecek

Bir vatandaşın kullandığı krediden yapılan kesintilerin iadesine yönelik açtığı davada mahkeme, poliçesi hazırlanmayan ve yapılmış gibi parası alınan sigortanın bedelinin tüketiciye geri verilmesine hükmetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir tüketici, bankadan çektiği 48 bin liralık konut kredisi kapsamında 43,49 lira olan sigorta bedelinin de içinde bulunduğu 2 bin liranın iadesi talebiyle İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, bilirkişi raporlarına da dayanarak, "kredi nedeniyle sigorta pirimi tahsil edilmiş ise de poliçe ibraz edilmediği" için sigorta bedeli olan 43,49 lira ile diğer kesintilerin tüketiciye iadesine karar verdi.

Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek, bu kararın tüketiciler adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Vergide e-tebligat uygulaması ne zaman başlıyor?

Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016'dan 1 Nisan 2016'ya uzatıldı.

Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni 1 Ocak 2016 değil, 1 Nisan 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri, gelir vergisi mükelleflerinin de söz konusu bildirimi, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve sistemi kullanmaya başlamaları gerekecek.

Aralık 27th

Tüketiciyi aldatanlara verilen cezalar arttırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları 1 Ocak'tan itibaren yüzde 5,58 artırılıyor.

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının 1 Ocak'tan itibaren yüzde 5,58 artırılarak uygulanacağını belirtti.

Tokbaş, buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerinin bağlayıcı karar üst sınırlarının değiştiğini ifade ederek, ilçe hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 2 bin 320 lira, il hakem heyetlerine başvuruda ise 3 bin 480 lira olarak belirlendiğine işaret etti.

Yeni dönemle ilgili bazı cezalara değinen Tokbaş, şöyle konuştu:

Harçlar kanunu tebliği yayımlandı

25 Aralık 2015 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 75)

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde,

"Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiştir.

2018 yılında ödenecek vergi ve harç bedelleri belli oldu

Vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

2018 yılı çevre temizlik vergisi yayımlandı

Numara : 6
Tarih : 1.1.2017
VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/6

KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Kişisel verilere koruma kalkanı geliyor

Adalet Bakanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Taslağı'nı tamamladı. Taslağa göre, kişilerin vatandaşlık numarası ve adres gibi özel bilgilerinin korunması için Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulacak. Adalet Bakanı Bozdağ, "İlk defa kişisel verileri kaydeden, işleyen kişilerin bunları üçüncü kişilere aktarmasının kuralları koyuluyor.

Aralık 25th

Bireysel kredilerde sigorta şirketi seçme hakkı sınırlı mıdır?

Hazine Müsteşarlığınca, bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağı bildirildi.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden yapılan açıklamada 13 Eylül'de bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde uygulama birlikteliği sağlanması ve ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla "Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yazar kasa değiştirme zorunluluğu ertelendi

Maliye Bakanlığının yeni nesil yazar kasada süreyi uzatması, esnafta büyük bir memnuniyet yarattı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Maliye Bakanlığının yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğuna ilişkin süreyi uzatmasının esnafta büyük bir memnuniyet yarattığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yazar kasa değiştirme zorunluluğunun 1 yıl ertelenmesinin esnaf ve sanatkarlara rahat bir nefes aldırdığını, bu süre içinde mali hafızası dolan makinelerin yeni nesil cihazlarla değiştirileceğini ifade etti.

2016 yılı engellilik indirimi miktarları ve gelir vergisi dilimleri

2016 yılında, engellilik indirimi ve gelir vergisi dilimlerini gösterir tebliğ yürürlüğe konuldu.

Buna göre, yüzde 15 vergi oranı 2015 yılında 12 bin liralık vergi matrafına kadar uygulanmaktadı. 2016 yılında ilk vergi matrafı dilimi 12 bin 600 liraya çıkarılmıştır.

Bu şu anlama gelmektedir. Gelir vergisi matrafı 12 bin 600 lirayı aşınca 30 bin liraya kadar yüzde 20 gerli vergisi oranı uygulanacaktır.

2016 yılı gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:

ENGELLİLİK İNDİRİMİ

2016 yılında uygulanacak engellilik indirimi miktarları ise şu şekildedir:

E-Tebligat Hakkında En Çok Merak Edilenler

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren “elektronik tebligat” uygulaması başlıyor. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, hali hazırda vergi daireleri tarafından vergi mükelleflerine kağıt ortamında posta veya memur yoluyla yapılan bildirimler(ödeme emri vb.) “elektronik ortamda ya da kısa mesaj yoluyla” yapılacak.

Kimler Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda?

456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği;

Kurumlar Vergisi mükellefleri; Sermaye Şirketleri (Anonim şirketler, Limited şirketler, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),Kooperatifler, İktisadi Kamu Müesseseleri, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları,

E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirim?

E-Tebligat Sistemine Başvuru Yapmak için Tıklayınız

E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım? Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirim?

Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek;

Son yorumlar